Indi — Yashay. Текст и слова песни

Yashay

1 куплет.
Негя кондо ёкон лисан, созларэм бэлан олиб олорсан,
Севаман дебон джонэм оларсан, менэ мамнун айлаб.
Тумбульсан кузбулькин келяр, гарбя хор больсан кузбулькин келяр,
Хаёларинда кеза нэб елар, мендан айтнеталаб.
Хаёларинда кеза нэб елар, мендан айтнеталаб.
Припев:
Бу дуньёда тоибусэнда кяшай, хаманэ атроф тономидля артай,
Джонэм данозингя орток себай, ду дуньёда тоибусэнда кяшай.
2 куплет.
Ойляма имкор этмайман, хояларина декордэ майман,
Харта нэлфингя розэб боларман, джонэм больма хайрон.
Калбэм турэдан джоёлдин, менэ озингя шайдолярэтин,
Хеч унотэлмасман суюм болдин, сенсэз джонэм вайрон.
Хеч унотэлмасман суюм болдин, сенсэз джонэм вайрон.
Припев:
Бу дуньёда тоибусэнда кяшай, хаманэ атроф тономидля артай,
Джонэм данозингя орток себай, ду дуньёда тоибусэнда кяшай.

Хаёларинда кеза нэб елар, мендан айтнеталаб.
Бу дуньёда тоибусэнда кяшай, хаманэ атроф тономидля артай,
Джонэм данозингя орток себай, ду дуньёда тоибусэнда кяшай.

@ INDI

Рейтинг
Melap