Wyclef Jean — Jaspora

Men sa le monde antye tap tann
Wyclef ki sot nan Fugee.

Jeremi! Ayiti! Potoprins! Flatbush!
Sou’w fyЁЁ desko’w se ayisyen mache

Dyaspora n’pa respekte dyaspora (4 fwa)

Depwi mwen piti mwen te kite Ayiti
Gen sa ki al Brooklyn gen sa ki al Miami
Poukisa Jamariken toujou di se Jamariken?
Men ayisyen pЁЁ di li se ayisyen
Poukisa ou pЁЁ di non’w se SamyЁЁl?
Poukisa ou pЁ¦ di’w ave’k IzrayЁЁl?
Poukisa chak swa wap domi ak JezabЁЁl?
Ou pЁЁ di fanm ayisyen ke yo bЁЁl?
Pa’m nan bЁЁl

Mwen respekte non’w tankou mwen
respekte zanj GabriyЁЁl
Men nЁЁg dyaspora vle Mennen nou nan otЁЁl
Tonben pale anglЁЁ vire «;playboy channel»;
Yo pa respekte IzrayЁЁl

Dyaspora n’pa respekte dyaspora

Si se dyaspora li ye mape voye’ l bay reken

Dyaspora n’pa respekte dyaspora

Si se dyaspora li ye aswЁЁ a nap dezame’l

Dyaspora ha ha o le men
Mape pran li jete’l nan prizon
Map fЁЁ’l konnen kiyЁЁs ki Tousen
Map fЁЁ’l konnen kiyЁЁs ki Desalin
AprЁЁ sa nou mЁЁt lage’l voye’l back Brooklyn
Pou la’l jwenn manman’n kap fe manje nan kwizin
Mannan’n gade li di gason ou chanje
Li di mwen chanje paske se ayisyen mwen ye
Yo te ban mwen yon leson, yo te mete’m nan prison
Mwen wЁЁ dyaspora fi, dyaspora gason
Gen sa ki pap tounen yape domi a pwason
Yo pedi konesans kankou yo fЁЁt san relijyon
Dyaspora n’pa respekte dyaspora
Si se dyaspora ou ye mape voye’w bay reken
Dyaspora n’pa respekte dyaspora
Si se dyaspora ou ye aswЁЁ a nap dezame’w

NЁЁg Potoprins pa respekte dyspora AnkЁ°
NЁЁg Flatbush pa respekte dyspora
NЁЁg Canada pa respekte dyspora
NЁЁg Miami pa respekte dyaspora

Depwi mwen piti mwen te kite ayiti
Gen sa ki al Brooklyn gen sa ki al Miami
Poukisa jamariken toujou di se jamariken?
Men ayisyen pЁЁ di li se ayisyen
Poukisa ou pЁЁ di non’w se SamyЁЁl?
Poukisa ou pЁЁ di’w ave’k IsrayЁЁl?
Poukisa chak swa wap domi ak JezabЁЁl?
Ou pЁЁ di fanm ayisyen ke yo bЁЁl?
Pa’m nan bЁЁl

Mwen respekete nou tankou mwen
respekte zanj gabriyЁЁl
Men nЁЁg dyaspora vle Mennen noun nan otЁЁl
Tonben pale angle vire «;playboy channel»;
Yo pa respekte IzrayЁЁl

Dyaspora n’pa respekte dyaspora

Si se dyaspora ou ye mape voyo’w bay reken

Рейтинг
Тексты песен | Melap